Výuka v mateřských školkách

Výuka v mateřských školkách je základem naší činnosti. V současné době využívá služeb naší jazykové školy okolo stovky školek jen v Praze, vyučujeme však i v řadě dalších měst v republice. Do našich kursů dochází přes 500 dětí od čtyř do sedmi let, kursy probíhají přímo v prostorách MŠ v termínech dohodnutých s vedením školek – obvykle dvakrát týdně.

Naši lektoři jsou většinou mladí lidé, často studenti pedagogických nebo humanitních oborů, velká většina z nich má za sebou dlouhodobý pobyt v anglicky mluvících zemích. Všichni lektoři procházejí teoretickým i praktickým školením a při výuce se řídí propracovaným metodickým systémem, který vznikl v počátcích naší činnosti a od té doby se neustále vyvíjí. Vedení firmy neustále formou hospitací a konzultací práci jednotlivých lektorů sleduje a snaží se o neustálé zlepšování jejich výkonů.

Při výuce ve školkách pracujeme s dětmi, které dosud nemají se systematickým učením příliš zkušeností. Tomu je pochopitelně třeba přizpůsobit celkový styl práce. Základem zůstává vždy hra. Chceme, aby se děti na našich hodinách především bavily, výuka by v žádném případě neměla být stresující, rozhodně děti neznámkujeme. Hra sama o sobě je v tomto věku nejlepší motivací k učení.

Samotné slovo „výuka“ je třeba brát s jistou rezervou – nezabýváme se složitou gramatikou, chceme, aby si děti nenásilnou formou zvykly na existenci angličtiny a naučily se v ní na základní úrovni orientovat. Vyučujeme především jednotlivá slovíčka a základní, jednoduché fráze, se kterými se děti denně setkávají. Vždy klademe důraz spíše na základy aktivní konverzace než na pouhé ovládnutí slovní zásoby – učíme děti v jazyce na základní úrovni komunikovat, nikoli jen pojmenovávat předměty. Lze říci, že se dětem snažíme vytvořit jakousi obdobu anglicky mluvícího prostředí. Tematické okruhy, ze kterých probíraná slovní zásoba pochází, jsou dětem dostatečně blízké (barvy, zvířátka, části těla, hračky apod.). Na samostatné stránce si zájemci mohou prohlédnout učebnice a pomůcky, které při výuce používáme.

Během vyučovací hodiny (je kratší než v běžné škole, trvá 30 – 35 minut) se neustále střídají klidnější pasáže s dynamickými pohybovými aktivitami, děti zpívají anglické písničky, recitují básničky, malují obrázky a hlavně pořád něco hrají. Kromě toho, že hry tvoří rozhodující součást vlastní výuky, jsou i nejdůležitějším motivačním faktorem dětí. Má-li mít výuka smysl, musí si děti veškerou probranou látku okamžitě procvičit v rámci nějaké praktické aktivity, nejlépe právě formou hry.


Základní údaje o výuce:

  • Frekvence: 1 – 2 x týdně (podle přání školky)
  • Délka vyučovací hodiny: 30 – 35 minut
  • Počet dětí ve skupině: maximálně 15
  • Cena: standardní cena za vyučovací hodinu činí 49 Kč v Praze.