English For Your Own Colors – učebnice pro mateřské školy

  • Autorka: Jarmila Tolimatová
  • Výtvarník: Jan Vávra
  • Výtvarná redaktorka: Marie Foltýnová
  • 54 strany

 

Naše základní výuková pomůcka nahradila na podzim 2002 předchozí učebnici English For Your Colors, kterou jsme používali od roku 1995. Při vytváření učebnice jsme vycházeli z předpokladu, že má-li děti práce s knížkou bavit, musí mít možnost si ji nejen prohlížet, ale hlavně s ní aktivně pracovat. Proto jsme zvolili formu černobílých obrázků, které na první pohled vybízejí k vybarvení a často i k dotvoření jednotlivých stránek. Pracují-li lektoři či rodiče s učebnicí správným způsobem, značně tak dětem základy angličtiny usnadňují.

Tematické okruhy a slovíčka se v knížce objevují ve stejném pořadí, v jakém je lektoři s dětmi probírají na hodinách ve školkách (viz kapitola „Výuka angličtiny v mateřských školách“). Na tematické okruhy navazují základní fráze, většinou formou jednoduchých otázek a odpovědí. Při výuce dáváme vždy přednost rozvoji konverzačních a kombinačních schopností dětí – jinými slovy považujeme za lepší, když se dítě naučí v cizím jazyce alespoň trochu komunikovat, než když jen ovládá širokou slovní zásobu bez možnosti jejího praktického využití.

Důvodem, proč jsme zvolili právě formu omalovánek, byla snaha o co největší názornost výuky. Dětem jde učení mnohem rychleji, mohou-li si každé probírané slovíčko ukázat na obrázku. Při výuce se proto vyhýbáme českým otázkám typu „Jak se řekne pes?“, raději ukážeme namalovaného psa a zeptáme se, klidně i anglicky: „Co je to?“ Tak si děti prohlubují své komunikační dovednosti zmíněné v předchozím odstavci. V této učebnici naleznou děti na obrázcích prakticky všechna slovíčka, se kterými se při výuce mohou setkat.

Textová část omalovánek – popisky k obrázkům, texty písniček – v žádném případě není určena k tomu, aby se podle ní děti učily číst a psát v angličtině. Je určena dospělým, tedy lektorům či rodičům, kteří budou společně s dětmi s knížkou pracovat. Fonetický přepis neuvádíme záměrně, neboť předpokládáme, že s dětmi a knížkou budou pracovat pouze osoby angličtinu již alespoň částečně ovládající.