Na přelomu osmdesátých a devadesátých let byla výuka jazyků v předškolním věku zcela neznámým jevem. Po roce 1990 se této činnosti začala věnovat řada jedinců i firem, jimž vesměs nechybělo nadšení, často však postrádali základní metodickou průpravu. Naše škola v začátcích využívala učební materiály anglické jazykové školy, která na pražských školkách působila v šedesátých letech, brzy jsme však pochopili, že se doba změnila a je zapotřebí vytvořit nový, obsáhlý a obecně využitelný model předškolní jazykové výuky.

První verze metodického systému AVIS byla výsledkem týmové práce vedení školy a nejúspěšnějších lektorů, systém sám pak od té doby prošel řadou úprav, jeho základy – hravá forma výuky a důraz na aktivní konverzaci – zůstaly však zachovány dosud. Díky tomuto systému fungujeme jako skutečná škola se zavedenými osnovami, jednotnou podobou vyučovacích hodin a rámcově vymezenými výukovými postupy. Za podobu výuky tedy vždy ručí vedení školy, jednotliví lektoři se tomuto systému přizpůsobují a obohacují jej vlastními nápady v rámci pevně stanovené struktury. Více se o našem učebním systému dozvíte v sekcích výuka v MŠ,
resp. výuka v ZŠ.

Během uplynulého desetiletí se neustále zvyšovaly nároky rodičů i vedení školek na kvalitu výuky a uspět v konkurenčním prostředí bylo stále obtížnější. Koncepce předškolní jazykové výuky, které se v rámci našeho metodického systému držíme, se do značné míry prosadila jako univerzální model – důkazem toho může být například naše účast na tvorbě publikace „Metodické listy pro předškolní vzdělávání“ vydané vydavatelstvím Dr. Josef Raabe. Tuto obsáhlou publikaci využívá velká většina mateřských škol po celé republice jako jeden ze základních metodických pramenů, my jsme do ní přispěli kapitolou o předškolní výuce jazyků.

Věříme, že důvěru dětí, rodičů i škol(ek) nezklameme ani v budoucnu.